Privatlivs- og cookiepolitik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om vores kunder. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Projector A/S

Tebbestrupvej 107

8940 Randers SV

 

CVR: 20728035

 

Baggrund

Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder data­beskyttelsesloven.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.

 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når du har spørgsmål til os:

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores produkter eller services, så kan du kontakte os via:

  • Telefon
  • E-mail
  • Personligt møde

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål, eller levere et produkt eller en ydelse til dig. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Når du er kunde hos os

Når du er kunde hos, så bliver vi selvfølgelig nødt til at registrere nogle oplysninger om din virksomhed for at kunne passe vores forpligtigelser. Dette indebærer, at vi også behandler følgende almindelige personoplysninger: virksomhedsnavn, CVR. nr. kontaktperson, telefonnummer, e-mail, hjemmeside, betalingsoplysninger.

I det omfang, at vi behandler personoplysninger om vores kunder, så er vores hjemmel hertil den aftale, som vi indgår jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

 

Samarbejde med trejdemand

Vi benytter os af eksterne samarbejdspartnere og leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af os.

Eksterne kan f.eks. levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting og markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgå derfor aftaler herom med virksomheder, der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

Når du besøger vores hjemmeside

Se mere om hvordan vi anvender cookies i vores cookiepolitik. Anvendelsen af cookies sker med hjemmel i cookiebekendtgørelsen.

 

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

 

Tredjelande

Dine personoplysninger behandles hos os. Vi gør dog også brug af leverandører, som er både selvstændigt dataansvarlige og databehandler.

Vi har pligt til at oplyse dig, som vi behandler personoplysninger på vegne af, om at data kan blive overført til tredjelande.

 

Behandlingssikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger ifølge databeskyttelseslovgivningen, samt lovgivning på virksomhedens forretningsområde.

Det er afgørende for os at vi passer godt på vores kunders oplysninger. Derfor har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vi kan efterleve vores dataansvar.

 

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Vi uddanner vi alle medarbejdere i vores retningslinjer for god databehandlingsskik for at mindske antallet af fejl, og for at skabe løbende forbedringer i vores databehandling.

Vi har indført adgangsbegrænsninger, så medarbejdere kun har adgang til personoplysninger, hvis dette er relevant for deres arbejdsfunktion.

Vi vil løbende vurdere behovet for at anvende kryptering af personlige oplysninger, som et risikobegrænsende initiativ.

For at sikre vores data, så anvender vi antivirusprogrammer, fornyer vores adgangskoder jævnligt, opdaterer vores systemer, så vi kan sikre os mod sårbare it-systemer og aktuelle it-trusler.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Disse er som følger:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om disse regler og den nye persondataforordning.

 

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@projector.dk.

 

Cookiepolitik

INTRODUKTION
Når du besøger dette website accepterer du cookie- og privatlivspolitikken. Der indsamles oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden, samt til at målrette markedsføring mod dig. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (klik på link til vejledning nedenfor) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer vi indsamler, hvilke cookies vi benytter os af til indsamlingen, hvilke formål vi bruger indsamlede oplysninger til og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du kan endvidere læse nærmere om, hvem der har adgang til indsamlet data, og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger.

COOKIES
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet eller smartphone, med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør det muligt at individualisere brugen af vores website, så din brugeroplevelse bliver bedre. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode eller virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se eksempelvis vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

COOKIEDEKLARATION
Cookiedeklarationen viser helt præcist hvilke cookies, der er sat fra websitet, hvem der modtager data og hvad de data bliver brugt til.

Cookiedeklarationen er sidst gennemgået d. 01-06-2020

 

COOKIES DER ER SAT

Statistik

Navn Udbyder Formål Udløb
_ga www.projector.dk Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at følge brugerens adfærd på websitet. 2 år
_gid Google Analytics Bruges til at identificere forskellige brugere af websitet. 24 timer

Vær opmærksom på, at levetiden for en cookie som angivet ovenfor, fornyes ved hvert besøg på websitet, så levetiden skal beregnes fra dit seneste besøg.

Uklassificeret

Navn Udbyder Formål Udløb
_icl_current_language www.projector.dk
Navigation