Projector til nutidens og fremtidens tog

Vi har på 15 år samlet mere end 400 års tog erfaring og den deler vi gerne ud af! Projekt og konceptudvikling ligger dybt i vores DNA, så kom der togdele til, senere service og nu også support. Vi tager et skridt af gangen, men er i konstant bevægelse.

Case 1

SGM Mock-up

projector har gennemført en opbygning af 1:1 mock-up til et stort renoveringsprojekt af SGM tog til de Hollandske jernbaner. Vi havde en væsentlig rolle ifb. med ombygning og design i selve projektet, hvor vi indgik som bindeled mellem ombyggeren ”Bombardier” og kunden ”De Hollandske jernbaner”. Projektet gik ud på at få etableret et udviklingsmiljø, med udgangspunkt i en mock-up, hvor vi kunne lave forskellige opsætninger for interiør og design indvendigt i togvogn. Da de overordnede linjer var på plads, efter godkendelse af og med kunden, blev mock-up færdigbygget og transporteret til Amsterdam, hvor passagererne kunne se, mærke og røre ved en model af det ombyggede togsæt. Gennem hele design og byggefasen inviteres relevante underleverandører, vi modtog tilbud og indstillede til valg af leverandør. I evalueringen af processen vurderede vi at der var en besparelse på 20 % på underleverancer.

Case 2

IC3 - IR4

projector er afkom af en succes! Ejler har videreført arbejdsmetoder og erfaringer fra udviklingen af IC3 og IR4 ”Fleksliner”, som i starten af 1990 var banebrydende. Der blev på relativ kort tid skabt et togkoncept, som forsat er hjørnestenen i Europæisk togsæts udvikling. Principperne var enkle, modulopbygning samt høj anvendelse af standardkomponenter. Vægt var et element, som kom til at præge alle konstruktioner og derfor blev designet enkelt, let og funktionelt. Der kom kunst på væggene, alt sammen noget der blev genereret ved, at tage udgangspunkt i kunden. Vores fokus er fortsat design, udvikling og fremstilling af produkter med god funktionalitet og enkelthed. Ydermere er vi eksperter i at både udvikle og lave tidssvarende produkter der kan have mere end én funktion.

Case 3

Teknisk support

projector har en bred vifte af erfaringer indenfor jernbane og kan derigennem give sparring, rådgivning eller indgå i udvalgs- eller bestyrelsesarbejde. Vi har en bred erfaring, fagligt, forretningsmæssigt og politisk, som kan anvendes på det strategiske niveau.

Navigation