Projector til nutidens og fremtidens tog

Vi har på 15 år samlet mere end 400 års tog erfaring og den deler vi gerne ud af! Projekt og konceptudvikling ligger dybt i vores DNA, så kom der togdele til, senere service og nu også support. Vi tager et skridt af gangen, men er i konstant bevægelse.

Mennesker

projector har mere en 400 års jernbaneerfaring. Derfor har vi naturligvis også et stort netværk indenfor alle hjørner af jernbanebranchen, som vi løbende holder kontakt til.

Ved hjælp af vores kompetente medarbejdere og eksperter, bruger vi vores viden og erfaring til at supportere vores kunder og deres ønsker. Projectors videnbank, som tilbyder support til togbranchen, består blandt mange flere af følgende personer:

Stig Munksgaard Søndergaard

Stig Søndergaard

Stig har mere end 35 års erfaring inden for jernbanebranchen. Han har opereret i flere områder og excellerer indenfor områder, såsom inspektion, tilsyn, kvalitet samt sikkerhed. Stig har gennem mange år deltaget i inspektioner og tilsynsopgaver på flere forskellige togtyper, både danske og udenlandske. Der er blevet arbejdet på alle niveauer, lige fra koordinering til ledelse. Kvalitets- og sikkerhedsarbejdet har været et naturligt link til inspektions- og tilsynsarbejdet, hvorfor Stig ydermere gennem sit arbejde har opbygget store ledelsesmæssige erfaringer og indsigt også på disse områder.

 

 

Claus Gustafsson

Claus har mere end 18 års erfaring indenfor jernbanebranchen. Claus har opbygget sin erfaring primært indenfor elektrisk konstruktion, software, test & kvalitet. Han er uddannet el-ingeniør og har en baggrund i elektrisk konstruktion. Claus har gennemført og deltaget i mange togprojekter, hvor de elektriske specifikationer er blevet holdt for øje. Uddannet og certificeret lead auditor og flere års erfaring som test- og kvalitetsinspektør, på flere forskellige togprojekter lige fra ny-produktion, renovering og reparationer og modulniveau til hele togsæt, har givet Claus stor indsigt og viden omkring dette specifikke arbejde.

Ejler Jensen

Ejler Jensen

Ejler har mere end 25 års erfaring indenfor design og udvikling af tog, heriblandt Flexliner IC3-IR4. Han er i den forbindelse blevet tildelt ideprisen og senere også designprisen for arbejdet. Ejler startede egen tegnestue, Projector, i 1998. Han har gennem årene skabt nogle unikke indretningsløsninger, som dels tilgodeser funktionalitet, smukt design men også stadig lever op til gældende myndighedskrav. Den unikke viden og erfaring har betydet deltagelse i flere projektarbejder, lige fra ide til gennemførelse, men også opgaver der har strakt sig fra bygning af mock-up, til brug for grundlag i udbudsproces, til indretningsoplæg og større udbud på aptering og interiør.

Jesper Kratmann

Jesper Kratmann

Jesper har mere end 10 års erfaring inden for design af mekaniske systemer. Med en uddannelse som mekanisk ingeniør navigerer Jesper let rundt i alle former for mekaniske konstruktioner, samtidig med der tænkes gode og optimale løsninger for kunden. Mange projekter hos os opstår af en udviklingsopgave. Projektlederrollen er derfor heller ikke uvant for Jesper, når han arbejder på disse opgaver. Beregninger og analyser er en kendt og ofte anvendt praksis hos Jesper, der gerne indarbejder, styrkeberegninger, dimensioneringer og ikke mindst finite element beregninger i hans konstruktioner. Alle konstruktioner, udvikles og tegnes i moderne 3d formater, så de fremstår korrekte og realistiske. Ydermere, er Jesper uddannet svejsekoordinator og tilsikrer derved at vi efterlever de kvalitets- og konstruktionskrav der måtte være omkring svejsning.

Knud Josephsen

Knud Josephsen

Knud har mere end 40 års erfaring indenfor konstruktionsfaget. Knud har arbejdet med alle mulige konstruktioner, lige fra møbler, porte op til dele og komponenter til store maskiner, busser og tog. Produktionstegninger, styklister, brugsanvisninger og samlevejledninger er indgroet på rygraden. Gode løsninger og holdbare konstruktioner, er den tanke der altid sættes forrest. Alle konstruktioner udvikles og tegnes i moderne 3d formater, så de fremstår korrekte og realistiske.

Morten Hartvig Jakobsen

Morten Hartvig Jakobsen

Morten har mere end 30 års erfaring som leder, chef og direktør indenfor togvedligehold, komponent, havari, ombygning og klargøring. Mortens viden og erfaring betyder at han mestrer support, sparring og rådgivning på mange niveauer, systemmæssigt såvel som ledelsesmæssigt. Han besidder evnen til at rådgive og supportere beslutningstagere i processer omkring udbud og etablering af jernbanesystemer. Samtidig har Morten god sans og stort kendskab til driftsoptimering og projektledelsen i den forbindelse. Større tilbudsarbejder, mobiliseringer og værkstedsbyggeri er kendte arbejdsopgaver for Morten, som ved hvad der skal til for at for tingene gennemført med et succesfyldt resultat.

Navigation